HAR DU ET SPØRGSMÅL?

Få svar på det meste her.

GENERELLE
SPØRGSMÅL

Når en SmartPhone er blevet for svær, så er MoreMemo løsningen. MoreMemo hjælper hele familie til en mere tryg hverdag og bringer familien sammen, når det er svært at være der hele tiden. MoreMemo løser nedenstående udfordringer – UDEN teknik:

 • Videoopkald – alle der har fået adgang kan lave et videoopkald, hvor I kan se hinanden når I taler sammen.
 • Beskeder – alle kan sende beskeder, både praktiske og kærlige.
 • Digital fotoramme – alle kan uploade billeder fra telefon eller computer.
 • Kalender – aftaler for én dag ad gangen skaber ro, struktur og orden.
 • Ur, dato og årstal – vises altid og er med til at skabe tryghed.
 • Nattebelysning – Sikring af god døgnrytme og nattesøvn.
 • 100% Fjernbetjening – Video, Foto, Kalender, Opsætning, lyd, skærm, nattebelysning o.s.v. – alt er 100% fjernbetjent.
 • Gratis opkobling til alle kommuner – Sammen kan alle hjælpe og alle holdes informeret.

MoreMemo kan både stå eller hænge, vandret eller lodret, og passer ind i ethvert hjem.

MoreMemo kræver ikke WiFi (alle MoreMemo modeller kan bruges med både DATA SIMKort (også kaldet Bredbånd) eller WiFi.

MoreMemo er en løsning til alle, der kan have svært ved at betjene en smartphone eller en  PC (gr. sygdom/alder). Så har I brug for at se hinanden på video, at få en mere tryg og struktureret hverdag, eller vil I bare gerne dele billeder med hinanden, så er MoreMemo den rigtige løsning.

MoreMemo er en 100% fjernbetjent (remote) løsning, der kan yde omsorg, nærvær og tryghed fra distancen – også selvom du bor i udlandet, sidder på jobbet eller hænger i bilkøen. Om du som pårørende og bor i Paris og din mor bor i Aalborg, gør ingen forskel. Du kan både sende både beskeder og fotos, ændrer på opsætningen og via videoopkald kan I se hinanden når I taler sammen. MoreMemo kræver hverken WiFi, download eller nogen form for betjening.

Alle mennesker, der har svært ved en Smartphone kan bruge MoreMemo. Alle ældre mennesker og også mennesker med demens i både let, moderat og svær grad, kognitivt svage mennesker og mennesker med senhjerneskader har stor gavn af MoreMemo. Den kan anvendes af både enlige og ægtepar, her er ingen forskel. MoreMemo-Løsningen. Alle pårørende kan få adgang – det koster ikke noget – det er gratis.

Du køber et helt færdigt produkt – tænd og anvend (Plug and Play). Ingen teknik, downloads, opsætning eller andet, det er alt sammen parat. Du får en tablet og en ramme.

 •  En kvalitetstablet fra Lenono (*)
 •  En flot ramme, designet så ledningen ikke kan fjernes eller falde ud.
 •  Vi sørger automatisk for at alle opdateringer bliver installeret – du skal ikke gøre noget!
 •  Alle kommunale instanser kan få gratis adgang til jeres MoreMemo-løsning, så I kan løfte i flok. (Se under “Fuldmagter”)
 •  Med MoreMemo Video får du gratis licens til alle venner og pårørende i familien, så I kan alle bruge jeres MoreMemo (Se under “Fuldmagter”)

(*) Skulle du en dag ikke længere kunne gøre brug af MoreMemo-Løsningen, kan du altid bruge MoreMemo som en helt almindelig tablet. Alt Software, alle APP’s; gmail, youtube o.s.v. følger med.

MoreMemo er lukket system. I familien er der én administrator. Administratoren kan kan give alle andre adgang til MoreMemo og det er gratis. Både for alle pårørende og for kommunen. Med MoreMemo følger gratis integration til alle plejecentre, kommuner o.lign. Så pårørende og kommunen kan arbejde samme og støtte op om brugerens hverdag og behov.

Hver gang en ny person får adgang til jeres MoreMemo, søger vi for at instruere vedkommende i anvendelsen af MoreMemo.

Kommuner:

MoreMemo er en 100% fjernbetjent løsning til alle borgere, når hverdagen kræver pleje og smartphonen er blevet for vanskelig. MoreMemo fjernbetjenes 100% af kommunen og gør det muligt holde kontakt med alle borgere, via fotos, beskeder og frem for alt skærmbesøg. Pårørende kan få adgang og være en ekstra ressource til kommunen.

Den udfordring alle kommuner står overfor; at plejen skal beholde kvaliteten, men med færre penge, og med mindre tid, kan kun løses ved at tænke nye tanker. Man kan tilføre nye ressourcer i form af pårørende – som nemt og enkelt kan tilkobles til MoreMemo og så kan man spare køretid. Man kan spare køretid til alle borgere – da MoreMemo egner sig til alle – også dem der ikke før har kunne gøre brug af skærmløsninger, her er MoreMemo-løsningen den afgørende forskel.

Ingenting. MoreMemo er lavet og designet til mennesker, der ikke længere kan bruge en smartphone eller en computer. Man kan altid bladre (slide) i alle fotos, og kalenderen-funktionen viser altid kun én dag ad gangen. På den måde undgår man forvirring om, hvilken dag det er og hvad man skal idag. Brugeren (i reglen den ældre eller syge) kan ikke afbryde, slukke eller ændre på MoreMemo-tabletten. Det kan kun gøres fjernbetjent af de pårørende, eller kommunen.

MoreMemo viser altid kun kalenderen for den aktuelle dag. Man kan ikke ved et uheld bladre frem til i morgen eller tilbage til igår. Den viser både dato, dag,  klokkeslæt, og tidspunktet på dagen d.v.s. formiddag, middag, eftermiddag, nat o.s.v. Hvis I har valgt at MoreMemo skal vise store fotos, så kan MoreMemo selv skifte skærm så den viser besked på det rigtige tidspunkt. Beskeder kan vises med lyd for at påkalde sig opmærksomhed. Når beskeden ikke længere er aktuel, forsvinder den af sig selv. Så der kommer igen styr på hverdagen, der før var fyldt med utryghed og misforståelser. Og det hele kan 100% fjernbetjenes.

Ja. MoreMemo blev oprindeligt lavet specielt til mennesker ramt af demens. Fra helt tidligt i et demens forløb og til det en dag slutter. Og kommer der en dag, hvor MoreMemo ikke længere er til gavn, så har du i MoreMemo også købt en kvalitets-tablet fra Lenovo, som du kan bruge til alt mulig andet.

Mennesker med demens kan blive boende længere tid i eget hjem. Der er en væsentlig daglig støtte i MoreMemo, der holder styr på hverdagen. Der er øget livskvalitet og frem for alt mere omsorg, nærvær og tryghed og dertil kommer selvstændigheden tilbage.

Kommuner:

Vi ser ind i en fremtid, hvor anvendelsen af velfærdsteknologi vil være et nøgleelement i plejesektoren for, at vi kan varetage kommunernes kerneydelsen – at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte om omsorg.

MoreMemo er en 100% fjernbetjent løsning til alle borgere, når hverdagen kræver pleje og smartphonen er blevet for vanskelig. MoreMemo fjernbetjenes 100% af kommunen og gør det muligt at holde kontakt med alle borgere, via fotos, beskeder og frem for alt skærmbesøg. Pårørende kan få adgang og være en ekstra ressource til kommunen.

Den udfordring alle kommuner står overfor; at plejen skal beholde kvaliteten, men med færre penge, og med mindre tid, kan kun løses ved at tænke nye tanker. Man kan tilføre nye ressourcer i form af pårørende – som nemt og enkelt kan tilkobles til MoreMemo og så kan man spare køretid. Man kan spare køretid til alle borgere – da MoreMemo egner sig til alle – også dem der ikke før har kunne gøre brug af skærmløsninger, men MoreMemo er den afgørende forskel.

MoreMemo ligner en fotoramme, men det er også en tablet af høj kvalitet fra Lenovo. Så længe du bruger MoreMemo bør du ikke anvende den til andet. Der kan komme en dag, hvor du ikke længere kan bruge MoreMemo. På det tidspunkt fjerner du MoreMemo, og så har du en fuld funktionsdygtig tablet, med Dolby lyd og HD skærm, som kan bruges til alle de klassiske ting; Gmail, Youtube, Facebook, internet, kabale o.s.v. o.s.v. Så i modsætning til alle andre hjælpemidler, så kan du genbruge din MoreMemo bagefter – andre hjælpemidler ender som …. ja et hjælpemiddel – men ikke MoreMemo – den lever videre.

Ja. MoreMemo-Løsningen kræver strøm og adgang til internettet, enten via Wi-Fi eller bredbånd (Simkort). Vi har sørget for, at den ikke kan afbrydes og ledningen kan ikke trækkes ud. Derudover er der en strømalarm, så hvis nogen slukker for stikkontakten, så får de pårørende en alarm tilsendt.

Den 100% fjernbetjente nattebelysning, sørger for at lyset i skærmen kan nedtones eller helt slukkes, og sikrer en mere rolig og god nattesøvn.

VIDEO
SPØRGSMÅL

MoreMemo er lavet til mennesker, der har svært ved en Smartphone. Så hvis en Smartphone er blevet for svær, så hjælper det ikke noget at gøre skærmen større, for det at lære noget nyt, er desværre stadig det sværeste. MoreMemo har istedet en smart “RING MIG OP” funktion. Her er et ikon med en grøn telefon. Trykker brugeren på den, bliver der sendt en besked til alle de pårørende i netværket, der selv har bedt om at blive orienteret. I kan derefter ringe til brugeren af MoreMemo’en. Det har vist sig at være den eneste rigtige løsninger til mennesker med eksempelvis demens. Fordi et ikon med en grøn telefon associeres med et opkald. Det gør et foto af en pårørende, desværre ikke.

Nej. Det hele er lavet, så mennesker uden IT forudsætninger kan bruge det. MoreMemo er designet, så den selv ”løfter” røret. På den måde er man telefonisk i kontakt med hinanden, og med et enkelt tryk på skærmen er man nu også, helt bogstaveligt ”LIVE” med hinanden via et videokald.

Systemet er designet, så det selv ”løfter” røret, men aldrig for videoen – kun for lyden. På den måde er man telefonisk, og kun telefonisk i kontakt med hinanden. Modtageren kan godt se LIVE video af den pårørende der ringer. Når modtageren selv rør ved skærmen åbnes der for LIVE video den anden vej. Herefter er man helt bogstaveligt ”LIVE” med hinanden. Begge parter kan naturligvis altid ligge røret på.

I kan gratis tale sammen i 450 minutter pr. måned. Det svarer i gennemsnit til 15 min. hver dag. Hver den første i måneden nulstiller vi din konto, og du får igen 450 minutter. Det er kun hvis du har brug for mere end de 450 minutter på en måned, at du behøver at købe mere taletid. Du kan altid tilkøbe mere videotid via af vores hjemmeside (klik her)

FOTO
SPØRGSMÅL

Du kan uploade fotos via din Smartphone eller din computer. Hvert billede vises i 30 sekunder, hvorefter der bladres automatisk til det næste billede. Man kan altid selv slide i sine fotos. Hvert enkelt foto har mulighed for at man kan tilføje en beskrivelse – det hjælper med at huske, hvem der er på billedet eller måske hvilken begivenhed, der er tale om – og det er ofte en god hjælp.

Ja. Du kan uploade alle typer af billeder.

Ja. Du kan til ethvert billede tilføje en kort tekst. Du kan skrive hvem, der er på billedet, årstallet, begivenheden eller hvad du mener er vigtigt at tilføje. Det giver en lille livshistorie for brugere, og det giver alle andre mulighed for at tale om indholdet, og det hjælper igen den kognitivt svage med bedre at huske og samlet set få en bedre oplevelse.

KALENDER
SPØRGSMÅL

Kalenderbeskeder kan gentages, f.eks. hver uge. Det har vist sig meget anvendeligt idet, langt de fleste har en eller anden form for ugentligt program; mødested, fysioterapi, gymnastik o.s.v. Så en sådan aktivitet, skal kun oprettes én gang og så blot gentages. Du kender nok selv princippet fra outlook eller gmail-kalendere.

MoreMemo-Løsningen viser altid kun den aktuelle dag – det skaber ro og tryghed. Så kalenderaftaler og beskeder er kun for én dag ad gangen. De pårørende kan se alle dage. Både på månedsbasis, ugebasis eller dagsbasis.

Ja. Der er anvendt audio-visuel nudging. Skærmen ændrer fokus og der er en lyd. Lyden er valgt og testet i samarbejde med svært hørehandicappede. Lyden kan også indstilles individuelt. Og den kan slås helt fra. Alt er 100% fjernbetjent.

Nej. Årsagen er at det kun giver en falsk tryghed. Mange brugere af MoreMemo er ældre og kognitivt ikke så stærke længere, så en kvittering vil ofte forvirre mere end det vil gavne.

TEKNISKE
SPØRGSMÅL

MoreMemo kan både tilsluttes WiFi eller du kan benytte bredbånd via et Nano DATA SIMkort. Hvis du allerede har internet via WiFi, så kan du blot bruge det.

Hvis brugeren ikke selv har WiFI så kan MoreMemo anvendes v.hj.a. bredbånd. For at bruge bredbånd skal du bestille et Nano DATA SIMKort hos en teleudbyder; TDC, OiSTER, CBB etc. Du behøver med andre ord ikke at have dit eget WiFi for at benytte MoreMemo.

Som pårørende logger du ind via din SmartPhone, tablet eller Computer. Herfra kan du både lave Videoopkald, oprette kalenderbeskeder, uploade fotos og ændre opsætningen. Det hele er 100% fjernbetjent.

Stort set alle kommuner og alle plejecentre har et internet der giver gratis adgang for gæster. I nogle kommuner hedder det også borgernet. Langt de fleste af disse netværk fungerer ved at du;

 1. Logger ind som gæst
 2. Bliver bedt om at angive et mobilnummer og/eller angive en ekstra kode (også kaldet 2-faktor login)
 3. Bliver automatisk smidt af systemet efter 3-24 timer.

MoreMemo fungerer kun meget vanskeligt med 2-faktor login, og derudover kan du opleve problemer med video, da offentlige netværk kun sjældent giver adgang til større mængder af data. Derudover er det meget uhensigtsmæssigt at du minimum 1 gang i døgnet skal logge på netværket igen. Nogle plejecentre har imidlertid anskaffet deres eget netværk som ikke har ovenstående begrænsninger, så inden du anskaffer SIMKort eller eget WiFi, anbefaler vi at du kontakter kommunen / plejecentret og spørger den IT-kyndige om hvordan IT-netværket fungerer lokalt.

MoreMemo kan bruges uanset om du bruger en Smartphone, Tablet eller en Computer og det virker overalt; Windows, Apple, Android o.s.v. Det hele er installeret på forhånd, du skal blot tænde for den. MoreMemo virker både v.hj.a. af WiFi og via Bredbånd (Nano DATA SIMKort)

Hvis MoreMemo skal bruges hos et familiemedlem, der ikke har eget internet (WiFi), kan du blot sætte et Nano DATA SIMKort i din MoreMemo. Så istedet for at få internet installeret, bruger du istedet Bredbånd. Alle MoreMemo-modeller har alle mulighed for at du kan benytte et DATA SIMkort (nano).  Du bestiller NANO DATA Simkortet hos en teleudbyder; TDC, OiSTER, CBB el.lign. Vi anbefaler et NANO DATA Simkort på ca. 15 GB.

NB! Det er vigtigt at du anvender et NANO DATA SIMKort. Du kan IKKE anvende et almindeligt mobilt SIMKort med f.eks. taletid og bredbånd.  

Du kan se hvor enkelt det er at opsætte din MoreMemo-Løsning med et NANO DATA SIMKort her:

For at benytte bredbånd skal du bruge et NANO DATA SIMkort. Det køber du hos en teleudbyder; OiSTER, CBB, Telia, TDC o.s.v.

Du kan undersøge hvilket teleselskab, der har en sendemast tæt på der, hvor I skal have MoreMemo-tablet stående. I kan undersøge det v.hj.a. af www.mastedatabasen.dk (husk at sætte kryds i eksisterende positioner og tryk derefter på Vis).

Vi modtager kun ganske få henvendelser i vores support. Ofte er vores videomanualerne meget enkel at anvende. Den henvendelse vi oftest modtager er et spørgsmål om systemet er “nede” p.g.a. “sort skærm”.

Sort skærm skyldes altid at strømmen er afbrudt hos brugeren. Vi ved at nogle mennesker ramt af demens, har for vane at slukke for alt strøm, eller frakoble alle ledninger. Nogle gange også køleskab, ovn, telefon o.s.v. Det er jo ikke sikkert, at det er tilfældet hos jer, men vi har til dato aldrig haft en MoreMemo-tablet som af sig selv er gået ud eller er defekt. Fra vores testfamilier har vi fået tilbagemeldinger om at hjemmeplejen eller personale på plejehjemmet i forbindelse med rengøring o.s.v. også har fået slukket for diverse kontakter. Når strømmen bliver afbrudt til MoreMemo’en kan den stadig køre videre på det indbyggede batteri i ca, 6-8 timer, herefter løber den tør for strøm og så slukker den – den går ud.

Vi anbefaler at I tilkobler tryghedspakken.

Bliver strømmen så igen tilsluttet, eller ledningen sat i igen, vil MoreMemo begynde at genoplade og når efter ca 1½ time op på 100% igen. Men ligesom med et TV, eller en Computer, der afbrydes, kræver det en person, til at trykke på ON/OFF knappen igen – det kan vi desværre ikke håndtere fjernbetjent. Så I bliver nød til at tage MoreMemo-tabletten ud og “manuelt” trykke på ON/OFF, så starter det hele af sig selv igen. Når MoreMemo-tabletten skal tændes igen, kan det være nødvendigt at holde ON/OFF knappen inde i op til 50 sekunder inden den tænder. Det vil føles som lang tid. Den tænder når man føler en summen (buzz) i fingeren. Holder man knappen inde for kort tid, vil MoreMemo-tabletten blot vise at den har 100% strøm, for dernæst at vise sort skærm igen. Så husk at holde ON/OFF knappen inden længe.

Vi har fra vores brugere fået følgende gode råd, som I måske kan bruge:

 • Nogle har på stikdåsen eller kontakten, sat en STOR RØD DYMO strimmel med teksten: ”MÅ IKKE SLUKKES !!!”.
 • Andre har købt en USB-ledning som passer til MoreMemo-Pad’en + opladeren (de fås helt op til 10 meter) og så sat opladeren ind under sofaen, eller bag et skab.
 • Nogle har sat oplader og ledning sammen med strips (så det ikke kan skilles ad)
 • Nogle har brugt den fjernbetjente mulighed for at lave nattelys (Klik her). Her kan I slukke helt for MoreMemo-Pad’en om natten, hvis det er lyset (altså lysskæret) fra den, som måske bevirker at nogen føler sig tilskyndet til at ville slukke for den.
 • Det er en god idé at sørge for at MoreMemo’en anvender natbelysning. Du kan her se hvordan du gør: klik her

Vi ved at nogle familier døjer med at deres mor/far hele tiden slukker for alt. Enkelte har selv har boret et lille ca. 4 mm. Hul i rammen, der hvor ON/OFF knappen sidder. Og så kan de komme til knappen, via en strikkepind/skruetrækker, og dermed tænde for MoreMemo-Pad’en, skulle den være gået ud, UDEN at skulle tage den ud af rammen.

Endelig skal I være sikre på at:

Jeres MoreMemo skal sidder i standardrammen, der følger med.
I skal anvende den oplader og ledning, der følger med MoreMemo-Løsningen. Hvis du anskaffer dig en længere ledning, så sørg for at den stadig kan oplade MoreMemo-Løsningen med ca 1½-2 Amp.

Vi anbefaler at I tilkobler tryghedspakken.