Forretningsbetingelser for abonnementer

Følgende forretningsbetingelser er gældende for kunder hos MoreMemo ApS, CVR-nr. 41210532. Forretningsbetingelserne er senest revideret den 23. februar 2022.

Bemærk, at forretningsbetingelserne for erhvervskunder (kommuner, institutioner etc.) på enkelte punkter adskiller sig fra de generelle forretningsbetingelser. Disse undtagelser er beskrevet til sidst i forretningsbetingelserne under overskriften “Erhvervskunder”.

Om at handle med MoreMemo

Du kan handle via hjemmesiden.

Sortimentet består både af produkter til enkeltkøb og af varer, som kan sættes i abonnement. Når en vare lægges i kurven på vores hjemmeside, fremgår det, om den pågældende vare er et abonnement. eller om den kun er tilgængelig som enkeltkøb. Priser på hjemmesiden er inklusive moms, afgifter, told m.m., medmindre produkterne er til erhvervskunder.

Kontrakten opbevares af MoreMemo, og du kan efter ønske rekvirere en kopi af den. Aftaler med MoreMemo ApS indgås på dansk eller tysk.

Abonnement, eller ændring af abonnement.

Pris for abonnement hos MoreMemo fremgår af hjemmeside. Abonnementer betales enten månedligt eller 1 gang årligt.

Din bestilling er bindende for dig, når du har bekræftet købet og modtaget en e-mail om dette.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udløb af abonnementet. Opsigelse kan dog tidligst ske til udløb 3 måneder efter tegning af abonnement, med mindre opsigelse sker indenfor de første 14. dage (fortrydelsesfristen). I tilfælde af fortrydelse (indenfor 14 dage, betales der kun for abonnement i 1 måned. Forudsat at alt MoreMemo udstyr er returneret.) Tegnes der abonnement for en ny periode (eksempelvis år 2, år 3 ….) er opsigelsesvarsel også 3 måneder. Ønsker du at opsige dit abonnement hos MoreMemo, skal dette ske via e-mail til sales@morememo.com . Der ydes refusion af det resterende årsabonnement og tryghedspakke (minus de 3 måneder) senest 30 dage efter udløb af opsigelsesperioden til den tilknyttede betalingsmetode.

Betaling

Betaling sker via kreditkort.

Kortbetaling via fx dankort

  • Vi trækker penge på dit betalingskort hver måneden i forhold til, hvornår du tegnede abonnement. Det forløber helt automatisk. Du ændrer dine kortbetalinger på www.morememo.com. MoreMemo kan først trække penge på kortet, når varerne er sendt af sted til dig.
  • Når du opretter dig som ny kunde, kan du kun vælge betalingskort.

Manglende betaling

Hvis vi ikke modtager rettidig betaling for et abonnement, sender vi 1. rykker med et gebyr på 250 kr. Hvis vi fortsat ikke modtager betaling indenfor en uge, sender vi 2. rykker og et endnu et gebyr på 250 kr. Samtidig stopper vi abonnementet og lukker for adgang.  Ved fortsat udeblevet betaling, modtager du 3. rykker en uge efter 2. rykker. For at få genopnået kontoen bliver der pålagt et gebyr på 250 kr. Bliver beløbet stadig ikke betalt vil vi i sidste instans overdrage sagen til inkasso, hvilket vil medføre yderligere omkostninger.

Særligt om fortrydelsesret ved køb af abonnement

Ved køb af abonnement har du en fortrydelsesfrist på 14 dage fra købsdatoen. Fortrydelsesretten bortfalder dog såfremt du vælger at tage MoreMemo i anvendelse, i så fald vil de almindelige opsigelsesbetingelser træde i kraft.

Du skal inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage fra tegning af abonnement, give os en utvetydig meddelelse herom. Meddelelse sender du til sales@morememo.com 

Har du afprøvet MoreMemo eller på anden vis taget produktet i brug, og fortryder indenfor de første 14 dage, fratrækker vi 1 måneds abonnement ved returnering. Returner du efter en måned, fratrækker vi 3 måneds abonnement (abonnement og evt. tryghedspakke).

Reklamation

Du har lov til at klage over fejl og mangler på en vare i op til to år efter, du har købt den. Købelovens mangelregler finder således anvendelse. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert. Reklamation skal ske inden for rimelig tid.

Der tages højde for trykfejl.

Erhvervskunder

Erhvervskundernes forretningsbetingelser adskiller sig fra MoreMemos generelle forretningsbetingelser på følgende punkter:

  • Erhvervskunder; kommuner tegner ikke individuelle abonnementer men i stedet Serviceaftaler (SLA).
  • Priserne på serviceaftaler afhænger af antallet af MoreMemo-løsninger.
  • Erhvervskunder kan betale med betalingskort eller betale via EAN Nummer.
  • Erhvervskunders køb er undergivet købelovens regler om handelskøb. Erhvervskunder har således ikke fortrydelsesret eller andre forbrugerretlige rettigheder.
  • For erhvervskunder er der 6 måneds garanti på MoreMemo.